Vejledning

Som kursist bliver du tilknyttet en socialfaglig vejleder, som sammen med dig skal arbejde frem mod, at du overordnet set bliver afklaret i forhold til uddannelse/ beskæftigelse. I denne afklaring vil en virksomhedspraktik være en naturlig del af dit forløb.

Fra kommunens side, vil der fra starten allerede være fastlagt nogle målsætninger, som løbende vil blive justeret i samarbejde med dig.

I vejledningen tager vi udgangspunkt i "Det Dobbelte Kram", hvilket vil sige at vi både skal tale om din livsstil og din måde at håndtere din tilværelse på. Du vil kunne få støtte til eksempelvis kostændringer, rygestop, misbrugsbehandling og motion. Herudover vil meget af vejledningen gå på hvordan du håndterer din tilværelse, hvor fungerer det, og hvor er du udfordret. Du vil blive trænet i / udfordret på de områder der har en tendens til at spænde ben for dig. Målet er at du bliver mere rustet til at tage næste skridt hen imod uddannelse/ beskæftigelse.

Din vejleder har kontakt til dit jobcenter og skal fremsende start - opfølgnings og statusnotater.

Endvidere skal vi hver måned fremsende fremmødeprotokoller. Har du behov for støtte til at kontakte andre offentlige instanser, vil din vejleder kunne hjælpe dig til dette.

         Janne-navneflap.jpg               HelleJ.JPG

dof