Til rådgivere

              Janne-navneflap.jpg             HelleJ.JPG

Sind daghøjskole er tilbud til psykisk sårbare og udsatte mennesker, der på grund af psykiske problemstillinger har problemer med at vælge job eller studie. Skolen arbejder med stabilisering, motivation, træning af sociale og personlige færdigheder og afklaring/afprøvning af job og studieønsker.

Betingelser for start
Personen skal have en umiddelbar lyst til at starte på skolen, og på sigt motivation for at ændre på sin egen situation og arbejde med aftalte målsætninger, på såvel det personlige som på det faglige og sociale plan.

Der optages ikke personer, der har behov for rusmidler i skoletiden. Endvidere optages ikke personer med truende/ udadrettet adfærd.

Forløbstype: Løbende optag.

Udfordringer for denne gruppe:

Målgruppen er kendetegnet ved at den er, eller ofte er på vej til at komme i kontakt med det psykiatriske system. Der kan være tale om personer med en egentlig psykiatrisk diagnose, men også personer der endnu ikke er udredt.

Målgruppen er ofte kendetegnet ved, at den ofte gennem kortere eller længere perioder isolerer sig fra omverden.

Målgruppen har ofte mistet troen på fremtiden og mangler selvtillid/ selvværd. Kursisterne har en ustruktureret hverdag, har ofte fået vendt om på dag og nat, har svært ved at indgå i sociale relationer og har en følelse af ikke at passe ind nogen steder. En del er ikke i stand til at komme hjemmefra hver dag.

For en del af gruppen er det kendetegnende at de ikke har lært funktionelle og fyldestgørende strategier ift. socialt samvær, frustrationer, modgang og andre livsudfordringer. For denne del af gruppen er der ofte brug for en periode hvor der arbejdes med stabilisering, motivation og træning, før der kan arbejdes målrettet med job og studieafklaring.

Mål for indsatsen
Skolen arbejder med at afklare kursisternes ønsker og ressourcer ift. arbejde og/eller uddannelse. Dette sker i den daglige undervisning, samtale og samvær, på skolens fremtidsværksted og i den obligatoriske vejledning.

Skolens arbejde med praktik, studie og afklaring

Skolen finder, opretter og rapporterer fra eksterne praktikker og har interne praktikpladser, i køkken, kontor og event management. Vi står for opfølgning ift. arbejdsplads og kommune. For nogle kursister er det vigtigt at kunne fastholde en kontakt med skolen under en ekstern praktik. (Der er pt. gode resultater fra denne praksis, der er skabt lærepladser, deltidsarbejde og en del kursister er, efter forløbet på skolen, videregivet til Jobcenterets virksomhedskonsulenter).

Skolen står for kombi-forløb hvor en kursist tager et eller flere fag på f.eks. VUC eller er i virksomhedspraktik og stadigvæk er tilknyttet Sind Daghøjskole.

For kursister der ikke umiddelbart er parate til at arbejde med afklaring til job eller studie arbejder vi, som tidligere nævnt, først med at stabilisere, motivere og træne personlige, sociale og faglige kompetencer.

dof