Bogstøtten

I Bogstøtten kan du arbejde med emner indenfor dansk og matematik, men andre fag kan også komme på skemaet hvis behovet skulle opstå. I trygge rammer kan du genopfriske nogle af dine kundskaber og erhverve dig ny viden inden for fagene.

Når du starter i Bogstøtten gennemføres en samtale for at klarlægge dine ønsker, behov og kompetencer, og hvis der er brug for at afprøve din kunnen indenfor et felt, er dette også en mulighed. Ud fra denne samtale planlægges og gennemføres din individuelle undervisning. Ved forløbets afslutning vil der, som oftest, kunne ses/måles en forbedring indenfor de færdigheder du har arbejdet med.

Undervisningen gennemføres som klasseundervisning, men med forskellige materialer, tilpasset hver enkelt kursist. Du vil kunne hente inspiration hos de andre kursister undervejs, selvom I ikke arbejder med samme materiale.

Arbejdsmetoderne som benyttes i faget er en vekslen mellem korte oplæg fra underviseren og selvstændigt arbejde. Der arbejdes med sociale kompetencer i en tryg atmosfære, og som kursist har du selv stor indflydelse på i hvor høj grad du vil udfordres, og i hvor høj grad du vil deltage i fællesskabet på holdet.