Keramikværksted

I keramikværkstedet arbejdes der med et meget håndgribeligt materiale som ler, hvor alle kan deltage. Arbejdet med leret gennem en kreativ proces giver dig, som kursist, mulighed for udvikle dig og få sporet dig ind på nogle af de kompetencer man har brug for i en arbejdsproces. Dette kan være med til at klargøre, videre forløb i forhold til fx job eller uddannelse. Værkstedet fungerer som et aktivt rum, hvor man er i fysisk bevægelse, men samtidig også bevæger sig i et socialt fællesskab.

Projekterne i værkstedet kan være vidt forskellige. Lige fra en produktion af krus til mere eksperimenterende opgaver, læring og forståelse for en proces, teoretisk viden om materialer, problemløsning, farver, værktøj. Der arbejdes med at få skabt robusthed og viljestyrke til at starte et projekt og følge det til det færdige resultat.

Leret er et skrøbelig materiale langt hen af vejen i arbejdsprocessen, og man er nødt til at have respekt for andres arbejde og eksperimenter for at værkstedet kan fungere rent praktisk. I arbejdet med leret er der ofte udfordringer undervejs, hvor tingene ikke helt blev som man havde tænkt. Der må omtænkes, findes løsninger og evt. kasseres. Som kursist får du en indsigt i hvordan du reagerer i sådan en situation og at man nogle gange må accepterer, at sådan er det bare og man må op på hesten igen.

Det at kunne acceptere at andre også har en holdning/reaktion på de ting man laver, det man siger og gør, er en vigtig øvelse i værkstedet. Man arbejder med et fælles materiale som samlingspunkt og henter inspiration og gode ideer hos hinanden

dof