Læringscenter

Har du brug for at give dine skolefærdigheder et løft?

Læringscenteret er et værksted hvor du kan arbejde med dansk, engelsk og matematik. Vi kan tilbyde eksamensstøttende undervisning til folkeskolens afgangsprøver. Skolen kan ikke selv afholde eksaminer, men er hjælpsom i at tilmelde kursister til eksamen.

Læringscenteret er også en mulighed hvis du kan modtage SPS-støtte. Det er en mulighed for støtte til uddannelse, som kan bevilliges hvis du har psykiske og fysiske udfordringer. Vi har samarbede med en lang række af uddannelsesinstitutioner i Aalborg og kan stille SPS-støttepersoner til rådighed.

dof