Lille Skole for Voksne

Seneste opdatering

Aalborg den 8. april 2020

 

Kære kursister og medarbejdere på Sind Daghøjskole og Lille Skole for Voksne (Sind Skolerne).

Sind Skolerne er, som det øvrige Danmark forsat ramt af Coronavirussen. Statsminister Mette Frederiksen åbnede i går lidt op for Danmark efter Påske, men det omfatter ikke os. Men vi er på vej i den rigtige retning. Vi må afvente situationen med tålmodighed, hvornår det er, er for nuværende umulig at sige, men jeg tror ikke vi skal regne med noget før efter den 10. maj.

Der er ikke meget liv på skolerne i denne tid. Anders og jeg er skiftevis på arbejde herinde og Anja er her også de fleste dage. Anita og Helle arbejder hjemmefra, men kikker lidt ind indimellem.

 

Sind Daghøjskole

Sind Daghøjskole er forsat åben, men det sker som fjern- og hjemmeundervisning. Dette har nu kørt i to uger. De meldinger vi har fået tilbage er, at der går godt. Vores vejledere har også kontakt til alle kursister. De melder tilbage at de fleste har det godt, men nogle keder sig og der er også nogle, som har det svært. De har fået besøg af deres vejledere og de er gået en tur sammen og har fået snakket om situationen.

Det er selvfølgelig en udfordring for både kursister og medarbejdere, at vi skal mødes på denne måde. Men lad os dog glæde os over at vi lever i en tid, hvor de digitale hjælpemidler er så fremherskende.

Jeg vil lige præcisere, hvad vi tilbyder af fjern- og hjemmeundervisning på Sind Daghøjskole.

Til kursister, der har mod på kreative udfordringer står der en kasse med materialer foran musiklokalet og en uden for keramik. Her kan kursister afhente materialer til de opgaver som Inge og Janne har lagt på vores hjemmeside.

Der er også mulighed for at få fjern undervisning i dansk, engelsk, matematik og sammenspil/musik. Hvis man mangler motion eller vil holde sig i form kan man få et hjemmetræningsprogram. Hver tirsdag og torsdag er debatfagene på. Her tilbydes der en videokomsammen/samtale på Skype, hvor der også er mulighed for at dele glæder og bekymringer, for at se hinanden og for at møde Charlotte, som står for det.

Der er plads til at flere deltager, så ring eller skriv til Anders, hvis du har lyst til at være med til fjern- og hjemmeundervisning. Eller endnu bedre, hvis du har ideer til nye tiltag.  Det kunne være videosamtale med psykologiemner, videosamtale om alle de informationer vi bombarderes med, eller kom endelig med andre og flere ideer.

Selvom Sind Daghøjskole er åben skal vi også huske at en del medarbejdere er hjemsendt på nedsat tid. Det er vores servicemedarbejdere. Det er en træls situation for dem, men jeg glad for at vi har kunne undgå afskedigelser på grund af Coranavirussen. Vores rengøringsmedarbejdere - Kirsten og Mette - er også på nedsat tid, men de kommer ind på skift og spritter af, vasker op og rengør toiletterne på gangen ved Anja og toilettet oppe ved Anders og Birk. Det skal I have tusind tak for.

Lille Skole for Voksne Nordjylland

Lille Skole for Voksne Nordjylland kan desværre ikke tilbyde undervisning, mens landet er lukket ned under coronakrisen. Det er rigtig træls, men vi har ikke kapacitet til at tilbyde fjernundervisning i de fag, hvor det er mulig og der er også mange manuelle fag, hvor det ikke umiddelbart kan lade sig gøre.

Vi valgte i første omgang at sende kursister og medarbejdere hjem i et håb om, at undervisningen kunne afholdes senere. Dette tror jeg ikke vil være mulig længere for mange af holdene.

Det betyder, at kursisterne skal have en del af Deres deltagerbetalingen tilbage. Vi har fået tilsagn om at vi kan få økonomisk hjælp fra en af statens støttepakkerne til dette. Så snart jeg ved mere om dette vil der komme nærmere oplysninger om dette.

Medarbejderne på Lille Skole for Voksne Nordjylland blev ligeledes sendt hjem. Nogle valgte at udsætte deres undervisning, mens andre bad om en afskedigelse, således de kunne få dagpenge. Vi har nu fået tilsagn fra Aalborg kommune til at vi kan udbetale løn for aflyste og planlagte timer. Det betyder, at de medarbejdere, som er blevet afskediget skal kontakte deres a-kasser om at afskedigelserne er blevet annulleret. De berørte vil modtage et særskilt brev omkring annulleringen.

Det er vigtig her at præcisere, at det kun gælder den folkeoplysende voksenundervisning i Aalborg kommune. Om der senere kommer mulighed for samme ordning i andre kommuner og omkring special- og ordblindeundervisning ved jeg ikke endnu, men I vil få særskilt besked, hvis muligheden opstår.

Ellers er Anita og Marianne jo i fuld gang med at planlægge sommerens og efterårets kurser. Vi håber alle at alt er åbnet op til denne tid. Jeg skal også her rette en tak til Anita, Marianne og Bunni for deres indslag på facebook – man kan vel ikke sige så meget andet end de er enestående. Jeg fik nyhedsbrev fra Dansk Folkeoplysnings Samråd forleden, som omtalte og henviste til vores facebook side på grund af dem.

Flere kursister og medarbejdere har spurgt til om skolerne kan klare denne situation økonomisk. Hertil kan sige, at skolerne nok skal klare sig igennem coronakrisen.

Sind Daghøjskole skal dog forsat indskrænke i løbet af 2020, men det er ikke på grund af coronavirussen, men fordi mangler kursister. Sind Daghøjskole vil med de besparelser vi gennemfører i 2020 være økonomisk bæredygtig fra 2021, hvis Aalborg Kommune fastholder deres tilskud og kursistantallet ikke falder

   

  Lille Skole for Voksne Nordjylland har det sådan set økonomisk godt. Der er rigtig mange, som er rigtig glade for at komme på Lille Skole for Voksne og får her en meningsfuld hverdag op og stå i fællesskab med andre. Desværre er jeg nødt til her at skrive at nogle få kursister kan være truende for skolens fremtid.

  Folkeoplysningsloven foreskriver, at der skal være en egenbetaling fra alle deltagerne. Dette ved heldigvis de fleste af vores kursister, mens desværre er der en lille gruppe, som på trods af girokort og rykkere ikke betaler for at gå på skolen. De få kursister er nu årsag til at Lille Skole for Voksne er blevet krævet at skulle tilbagebetale kr. 93.696 til Aalborg Kommune, da de vil ikke godkende afholdte kurser med manglende deltagerbetaling. Hvis denne adfærd forsætter kan vi hurtig miste retten til at udbyde folkeoplysende voksenundervisning og det vil være rigtig træls for alle. Vi I ledelse og administration må desværre agere mere kontrollerende, således at lignende situationer undgås. Desuden kunne kr.  93.696 også  godt være brugt til noget meget mere sjovt og spændende.

   

  Her til sidst vil jeg gerne ønsker Jer alle en rigtig god påske i forårets tegn. Husk at et smil smitter, men det er ikke spor farlig -tværtimod.

  Med venlig hilsen

  Knud Birk Pedersen 

  Skoleleder

  Bispensgade 7A

  9000 Aalborg

   

  Tlf. 96. 314 314 eller 51 24 37 25 - M.birk@sindskole.dk

  dof