Rådgivning

Klub OnSide tilbyder hverken behandling eller professionel rådgivning. Vi søger gennem frivillige at kunne tilbyde dig en god vejledning omkring
håndtering af kriser, økonomi, sociale forhold m.v. Vores frivillige kan være studerende der f.eks. læser til psykolog, socialrådgiver eller lignende.
 

Du har også mulighed for at få en frivillig mentor i klubben. Mentorstøtten skal støtte din personlige recoveryproces og tilbydes af frivillige, som er så langt i deres egen recoveryproces at de har overskud til at hjælpe og støtte andre.