Specialhøjskole

Velkommen til Aalborg Specialhøjskole

Aalborg Specialhøjskole henvender sig til psykisk sårbare og udsatte unge, primært under 25 år, som ønsker at blive bedre til at håndtere hverdagens udfordringer og stress. Vi tilbyder helhedsorienteret, individuelt tilrettelagt undervisning og samvær, og støtter den enkelte kursist i de udfordringer han/hun har.

Skolen arbejder relationsorienteret, da vores erfaring er at en bæredygtig relation og tryghed er udgangspunktet for at skabe ændringer.

På skolen er der et læringsmiljø, som sikrer muligheden for at sidde alene med sin aktivitet, men samtidig også giver mulighed for at søge fællesskabet, når der er overskud til det. Er der i opstarten behov for 1:1 støtte i fh. til deltagelse i skolens aktiviteter, til transport eller måske udfordringer i hjemmet, så vil dette indgå i opstartsplanen. Senere i forløbet er der pædagogisk fokus på udtrapning af 1:1 støtten, således at selvhjælpsoplevelsen og de personlige, sociale og faglige kompetencer styrkes.

Ved opstart laver vi, i fællesskab, en plan for hvordan forløbet bedst muligt kan startes.

Aalborg Specialhøjskole er en del af Sindskolerne i Aalborg.

Vi glæder os til at møde dig.

Jens Johansen, Afdelingsleder