Til kursister

Aalborg Specialhøjskole tilbyder et trygt og rummeligt læringsmiljø med vægt på relationen og tryghed, for dig der har brug for en rolig og overskuelig dagligdag. I starten er der en vejleder der støtter dig i fh. til det du har brug for, senere i forløbet støttes du i, gradvist, at blive mere selvhjulpen, sådan at dine kompetencer styrkes.

Vi tager udgangspunkt i de udfordringer du har her-og-nu. Det kan være du skal have hjælp til at komme op om morgenen, at blive hentet eller til at komme i gang med dagen på skolen. Vi kan, udover skolens aktiviteter og undervisning, også hjælpe dig med nogle af hverdagens opgaver, såsom at handle ind, at få ryddet op derhjemme, at vaske tøj m.v. Du får en fast vejleder, og vi sikrer at du kan føle dig tryg, og arbejde med dine fokuspunkter i et tempo der passer dig.

Vi har en række aktiviteter og værksteder, som du kan deltage på. I menuen til venstre ”Værksteder” kan du se en liste over dem. Trykker du på et af dem vil du kunne se en beskrivelse.

Der er ikke krav om et bestemt fagligt niveau for at starte. Sammen med underviserne på de forskellige værksteder, finder i frem til det faglige niveau, og de vil sikre en ”stille” og tryg opstart. Der er ligeledes ikke forventning om opstart på fuld tid, man kan starte med få timer pr. uge.

Når du starter på skolen laver vi, i fællesskab, en plan for hvordan din opstart skal være.